subject
headhero
headhero
headhero
headhero

เกรดเทพเจ้า
ลิโป้
จกหยง
สุมาเต็กโช
กองซุนจ้าน

เกรดยอดแม่ทัพ
ลิยู
ฮัวหยง
ตั๋งโต๊ะ
ตันก๋ง
งันเหลียง
บุนทิว
ชีสิว
เตียวก๊ก
เตียวเสี้ยน
สะโมโข
ฮํวหมาน