subject
headhero
headhero
headhero
headhero

เกรดเทพเจ้า
ลกซุน
headhero
ซุนเซ็ก
headhero
โลซก
headhero
จิวยี้
headhero
กำเหลง
headhero
ลิบอง
headhero
เตียวเจียว

เกรดยอดแม่ทัพ
ซุนกวน
จิวท่าย
เสี่ยวเกี้ยว
ไต้เกี้ยว
ไทสูจู้
ปู้เหลียนชือ
ซุนเกี๋ยน
ซุนฮูหยิน