subject
headhero
headhero
headhero
headhero

เกรดเทพเจ้า
โจโฉ
กุยแก
เตียวเลี้ยว
สุมาอี้
แฮหัวตุ้น
เตียนอุย
ซินเหียนเอ๋ง
เตงงาย
headhero
unknown
headhero
unknown

เกรดยอดแม่ทัพ
โจหยิน
เตียวซุนฮัว
ซิหลง
เทียหยก
อองหยวนจี
เอียนสี
ซุนฮก
แฮหัวเอี้ยน
เคาทู
เตียวคับ