subjectDUELguild


ท้าดวลขุนพล (โดดเดี่ยวพันลี้)

ระบบนี้ผู้เล่นจะเลือกขุนพลได้ทั้งหมด 3 คนด้วยกันและดำเนินการท้าดวลกับขุนพลไปเรื่อย ๆ


guild


1. แถบขุนพล

สำหรับแถบนี้จะเป็นขุนพลทั้ง 3 คนที่ผู้เล่นได้เลือกมา สามารถสลับและเปลี่ยนตัวขุนพลได้ เพื่อให้เหมาะสมกับศัตรูที่ต่อสู้ด้วย


2. จำนวนขุนพลที่ชนะ

แสดงถึงจำนวนขุนพลที่ต่อสู้ชนะและผ่านมาแล้ว โดยผู้เล่นสามารถรับไอเทมของรางวัลได้ที่นี่


3. แถบข้อมูลหลัก

- ท้ารบผู้เล่น : ผู้เล่นสามารถท้ารบกับผู้เล่นอื่นที่กำลังทำภารกิจนี้อยู่เช่นกันได้ หากชนะจะได้รับไอเทมรางวัล
- บังเอิญเจอพ่อค้า : ผู้เล่นสามารถซื้อไอเทมได้ที่นี่ โดยไอเทมจะสุ่มและเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อท้าดวลขุนพลชนะ
- จัดอันดับ : แสดงอันดับของผู้เล่นทั้งเซิร์ฟเวอร์


guild