subject
headhero
headhero
headhero
headhero

เกรดเทพเจ้า
ลิโป้
จกหยง
headhero
unknown

เกรดยอดแม่ทัพ
ลิยู
ฮัวหยง
ตั๋งโต๊ะ
ตันก๋ง
งันเหลียง
บุนทิว
ชีสิว
เตียวก๊ก
เตียวเสี้ยน
headhero
unknown
headhero
unknown