subject
headhero
headhero
headhero
headhero

เกรดเทพเจ้า
จูล่ง
เตียวหุย
ม้าเฉียว
ขงเบ้ง
กวนอู
headhero
unknown
headhero
unknown

เกรดยอดแม่ทัพ
หวดเจ้ง
ฮองตง
ม้าหยุนลู่
ชีซี
เล่าปี่
เกียงอุย
อุยเอี๋ยน
อุยซี